Tilgreind séreign - Val um ráðstöfun á hækkuðu mótframlagi

Nú geta sjóðfélagar tilkynnt hvort þeir velja að ráðstafa hluta af lágmarksiðgjaldi sínu í tilgreinda séreignardeild sjóðsins. Val um það er undir ákvörðun sjóðfélaga komið.

Vilji sjóðfélagi ráðstafa iðgjaldi umfram 12% í tilgreinda séreignardeild, þarf hann að fylla út tilkynningu til sjóðsins. Ef ekki er tilkynnt rafrænt þarf frumrit að berast sjóðnum. Á tilkynningunni er að finna ítarlegar upplýsingar um tilgreinda séreign og hvaða þætti þarf að skoða áður en tekin er ákvörðun um hvernig iðgjaldinu er ráðstafað. Með tilkynningunni staðfestir sjóðfélagi að hann hafi kynnt sér þær reglur sem gilda um tryggingavernd í tryggingadeild sjóðsins annars vegar og þær reglur sem gilda um tilgreinda séreignardeild hins vegar. 

Ef sjóðfélagi skilar ekki tilkynningu til sjóðsins rennur iðgjaldið í tryggingadeild. Sjóðfélagi getur hvenær sem er ákveðið að breyta ráðstöfun hækkunar mótframlags atvinnurekanda, úr samtryggingu í tilgreinda séreign að öllu leyti eða að hluta, eða úr tilgreindri séreign í samtryggingu. Breytingin tekur þá gildi frá þeim tíma, en er ekki afturvirk.

Í lögum, reglugerð og með vísan til dreifibréfs Fjármálaeftirlitsins dagsettu 7. júlí 2017, er gert ráð fyrir því að sjóðfélagi geti einnig ráðstafað iðgjaldi sem hann velur að renni í „tilgreinda séreign“ til annars vörsluaðila lífeyrissparnaðar. Sjá nánar hér.