Eignasamsetning

Verðbréfaeignir Stapa lífeyrissjóðs í árslok 2022, metnar á markaðsvirði, námu rúmlega 339 mö. kr. samanborið við rúmlega 347 ma. kr. í árslok 2021.

 

Eignir í árslok
(ma. kr.) 2022

Hlutfall í árslok 2022 Eignir í árslok
(ma. kr.) 2021
Hlutfall í árslok 2021
Ríkisskuldabréf 46,9 14% 60,3 17%
Önnur markaðsskuldabréf 70,0 21% 61,5 18%
Veðskuldabréf og fasteignir 22,3 7% 21,0 6%
Innlend hlutabréf 62,0 18% 67,6 20%
Erlend skuldabréf 14,1 4% 11,6 3%
Erlend hlutabréf 90,9 27% 94,2 27%
Sérhæfðar erl. fjárfest. 23,1 7% 25,6 7%
Skammtímabréf og innlán 7,9 2% 5,4 2%
Samtals 339,3 100% 347,2 100%

Eignasamsetning Stapa 31.08.2023*

Eignastýring Stapa lífeyrissjóðs mótast af fjárfestingarstefnu sjóðsins sem er ákvörðuð árlega af stjórn. Markmið sjóðsins er að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til ásættanlegrar áhættutöku á hverjum tíma.

Upplýsingar um eignasamsetningu deilda eru uppfærðar mánaðarlega.

* Birt eftir deildum miðað við óendurskoðað uppgjör sjóðsins og fyrirvara um innsláttarvillur.

 


Stapi

 

 


Stapi

 

 


Stapi

 


Stapi

Stapi