Eignasamsetning

Verðbréfaeignir Stapa lífeyrissjóðs í árslok 2021, metnar á markaðsvirði, námu rúmlega 347 mö. kr. samanborið við tæplega 287 ma. kr. í árslok 2020.

 

Eignir í árslok
(ma. kr.) 2021

Hlutfall í árslok 2021 Eignir í árslok
(ma. kr.) 2020
Hlutfall í árslok 2020
Ríkisskuldabréf 60,3 17,4% 62,4 21,8%
Önnur markaðsskuldabréf 61,5 17,7% 50,4 17,6%
Veðskuldabréf og fasteignir 21,1 6,1% 21,4 7,5%
Innlend hlutabréf 67,6 19,5% 50,0 17,4%
Erlend skuldabréf 11,6 3,3% 8,0 2,8%
Erlend hlutabréf 94,5 27,1% 74,0 25,8%
Sérhæfðar erl. fjárfest. 25,6 7,4% 17,3 6,0%
Skammtímabréf og innlán 5,3 1,5% 3,3 1,2%
Samtals 347,2 100% 286,8 100%

Eignasamsetning Stapa 28.02.2023*

Eignastýring Stapa lífeyrissjóðs mótast af fjárfestingarstefnu sjóðsins sem er ákvörðuð árlega af stjórn. Markmið sjóðsins er að ná sem bestri ávöxtun að teknu tilliti til ásættanlegrar áhættutöku á hverjum tíma.

Upplýsingar um eignasamsetningu deilda eru uppfærðar mánaðarlega.

* Birt eftir deildum miðað við óendurskoðað uppgjör sjóðsins og fyrirvara um innsláttarvillur.

 


Stapi

 

 


Stapi

 

 


Stapi

 


Stapi

Stapi