Útgreiðslur séreignar

Vegna aldurs

Inneign í séreign er laus til útborgunar við 60 ára aldur, þó ekki fyrr en tvö ár eru liðin frá því fyrsta greiðsla barst sjóðnum. Hægt er að dreifa útgreiðslum hennar á lengra tímabil eða taka allt eða hluta út í einu lagi, allt eftir vali rétthafa.

Vegna örorku

Sjóðfélagi sem þarf að hætta störfum vegna örorku á rétt á að fá séreign sína greidda út á 7 árum. Ef innistæða er undir tilteknum mörkum er þó heimilt að greiða út eingreiðslu. Sé um að ræða minni en 100% örorku lengist tíminn hlutfallslega.

Vegna andláts

Við fráfall sjóðfélaga fellur inneign hans í séreign til erfingja hans og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga. Láti rétthafi ekki eftir sig börn eða maka, skal innistæðan renna til dánarsbús sjóðfélaga.