Viðauki B

i) Áunnin réttindi sjóðfélaga Lífeyrissjóðs Norðurlands voru hækkuð um 2,75% með samþykkt stjórnar sjóðsins þann 9. mars 2007. Hækkunin var gerð til að samræma réttindi sjóðfélaga Lífeyrissjóðs Norðurlands og Lífeyrissjóðs Austurlands vegna sameiningar sjóðanna.

ii) Eftir ársfund 2011 voru gerðar eftirfarandi breytingar á réttindum:

Áunnin réttindi voru lækkuð um 6%. Miðað var við réttindi, vegna iðgjalda ársins 2010 og eldri.

Framtíðarréttindi voru lækkuð þannig að framtíðareignir og skuldbindingar stóðust á , sem nam lækkun um 7,9% af framtíðarskuldbindingum. Framtíðar framlag til jöfnunar á örorkubyrði var núvirt, sem hækkaði framtíðaeignir um 6%. Sama hækkun var gerð á framtíðarréttindum.  Ofangreindar aðgerðir jafngilda 2,5% lækkun framtíðarskuldbindinga mv. stöðuna eins og hún var fyrir  aðgerðir.

Ofangreindar breytingar skulu taka gildi frá upphafi næsta mánaðar eftir að samþykktirnar hafa verði staðfestar af Fjármálaráðuneyti.

iii) Eftir ársfund 2012 voru gerðar eftirfarandi breytingar á réttindum:

Áunnin réttindi voru lækkuð um 7,5%.  Miðað var við réttindi, vegna iðgjalda ársins 2011 og eldri.

Ofangreindar breytingar skulu taka gildi frá upphafi næsta mánaðar eftir að samþykktirnar hafa verið staðfestar af Fjármálaráðuneyti.

iv) Á ársfundi sjóðsins 2015 var ákveðið að taka upp nýtt réttindakerfi. Nýja kerfið byggir á því, að í stað þess að réttindi myndist miðað við ákveðna réttindatöflu, er iðgjaldi skipt í söfnunarþátt og  tryggingarþátt. Söfnunarþáttur iðgjaldsins myndar iðgjaldasjóð viðkomandi sjóðfélaga, sem ávaxtast í samræmi við ávöxtun á eignum sjóðsins. Iðgjaldasjóðnum er breytt í eftirlaun við töku lífeyris, skv. tiltekinni töflu. Tryggingaþáttur iðgjaldsins stendur undir þeirri tryggingavernd sem sjóðurinn veitir í formi áfallatrygginga (örorku-, maka- og barnalífeyris). Óúrskurðuð réttindi skv. eldra kerfi voru umreiknuð í iðgjaldasjóði þeirra sjóðfélaga, sem réttindi áttu í sjóðnum 31.12.2015 á þann hátt að hlutdeild þeirra í eignum sjóðsins (þ.e. iðgjaldasjóður) á þeim tíma er sú sama og hlutdeild þeirra í áföllnum óúrskuðuðum réttindum, miðað við eldra kerfi, var 31.12.2015. Breytingin hefur ekki áhrif á hlutfallslegan rétt sjóðfélaga vegna áfallinnar tryggingafræðilegrar stöðu, en í stað tilgreindra  lífeyrisréttinda í krónum kemur iðgjaldasjóður í krónum sem breytt verður í lífeyri við töku lífeyris.