Kostir tilgreindrar séreignar

Af hverju tilgreind séreign?

Tilgreind séreign gefur kost á meiri sveigjanleika við starfslok.

Til greind séreign erfist við fráfall til erfingja og skiptist eftir erfðalögum. Láti sjóðfélagi ekki eftir sig maka eða börn greiðist inneignin beint til dánarbús viðkomandi.

Hægt að nýta skattfrjálst vegna kaupa á fyrstu íbúð að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Inneign er laus til útborgunar frá 62 ára aldri.

Réttindi í tryggingadeild

Samhengi er milli fjárhæðar greiddra iðgjalda og þeirra réttinda sem sjóðfélagi ávinnur sér í tryggingadeild. Af því leiðir að ef sjóðfélagi ákveður að ráðstafa hluta af iðgjaldi í tilgreinda séreignardeild í stað tryggingadeildar ávinnur hann sér minni tryggingaréttindi í samtryggingu en að sama skapi meiri réttindi í tilgreindri séreign.

Af hverju Stapi lífeyrissjóður?

Stapi lífeyrissjóður hefur áratuga reynslu af varfærinni eignastýringu og hefur verið að gefa góða raunávöxtun yfir langt tímabil.