Greiðsluupplýsingar

Bankaupplýsingar og númer sjóða

Kennitala sjóðsins: 601092-2559
Reikningsnúmer: 565-26-6969

Númer sjóða:

L500, lögboðinn tryggingarsjóður
X501, séreignadeild
R500, lögboðinn endurhæfingarsjóður

Gjalddagi

Samkvæmt lögum skal iðgjaldagreiðslutímabil (launatímabil) eigi vera lengra en mánuður og skal gjalddagi vera tíunda næsta mánaðar. Eindagi skal vera síðasti dagur sama mánaðar og iðgjald fellur í gjalddaga (dæmi: gjalddagi júnílauna er 10. júlí og eindagi síðasti dagur júlímánaðar. Ef iðgjöld eru ekki greidd fyrir eindaga, reiknast á þau vanskilavextir frá gjalddaga til greiðsludags. 

Ertu búin að borga?

Allar greiðslur sem berast sjóðnum ráðstafast á elstu skuldir og vexti fyrst og því er ætíð yngsta skilagrein ógreidd að hluta ef vextir hafa ekki verið gerðir upp.

Launagreiðendur og sjálfstæðir atvinnurekendur skulu lögum samkvæmt tilkynna hlutaðeigandi lífeyrissjóði ef þeim ber ekki lengur að standa skil á lífeyrisiðgjaldi, þar sem þeir hafa hætt starfsemi eða launþegar þeirra hafa látið af störfum.