Viðauki A

TAFLA I

Skipting á iðgjaldi til uppsöfnunar eftirlaunaréttinda annars vegar og tryggingaverndar hins vegar. Taflan sýnir það hlutfall af iðgjaldi sem fer til tryggingaverndar sbr. gr. 17.1. Hinn hluti iðgjaldsins fer til uppsöfnunar eftirlaunaréttinda.

Aldur

Hlutfall

Aldur

Hlutfall

Aldur

Hlutfall

Aldur

Hlutfall

Aldur

Hlutfall

16

36,5%

27

41,1%

38

36,9%

49

27,9%

60

13,7%

17

37,3%

28

41,0%

39

36,2%

50

27,0%

61

11,7%

18

38,1%

29

40,9%

40

35,4%

51

26,1%

62

9,5%

19

38,8%

30

40,7%

41

34,6%

52

25,1%

63

7,1%

20

39,4%

31

40,4%

42

33,8%

53

24,0%

64

4,7%

21

39,9%

32

40,1%

43

33,0%

54

22,9%

65

3,3%

22

40,2%

33

39,7%

44

32,2%

55

21,7%

66

3,0%

23

40,6%

34

39,2%

45

31,4%

56

20,4%

 

 

24

40,8%

35

38,7%

46

30,5%

57

19,0%

 

 

25

40,9%

36

38,2%

47

29,7%

58

17,4%

 

 

26

41,0%

37

37,5%

48

28,8%

59

15,6%

 

 

 

 

TAFLA II

Breyting á réttindasjóði í eftirlaun. Taflan sýnir hvernig hverjum 100.000 kr. í réttindasjóði er breytt í mánaðarleg eftirlaun miðað við aldur sjóðfélaga við töku eftirlauna. Við úrskurð eftirlauna skal miðað við mánaðargildi. Mánaðargildi eru fundin með því að brúa línulega milli ársgilda í töflunnar.

Aldur

Eftirlaun

Aldur

Eftirlaun

Aldur

Eftirlaun

60

532

66

629

71

750

61

545

67

650

72

781

62

560

68

672

73

814

63

575

69

696

74

850

64

592

70

722

75

889

65

610

 

 

 

 

 

TAFLA III

Breyting á réttindasjóði í örorkulífeyri. Taflan sýnir hvaða mánaðarlegan örorkulífeyri sjóðfélagi færi fyrir hverjar 100.000 kr. í réttindasjóði. Við úrskurð á lífeyri skal miða við mánaðargildi. Mánaðargildi eru fundin með því að brúa línulega milli ársgilda töflunnar. 

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

16

4.119

27

2.809

38

1.912

49

1.294

60

857

17

3.979

28

2.713

39

1.846

50

1.248

61

824

18

3.843

29

2.620

40

1.782

51

1.203

62

792

19

3.711

30

2.530

41

1.720

52

1.160

63

760

20

3.584

31

2.443

42

1.661

53

1.118

64

729

21

3.462

32

2.359

43

1.603

54

1.078

65

698

22

3.343

33

2.278

44

1.547

55

1.038

66

669

23

3.229

34

2.200

45

1.493

56

1.000

 

 

24

3.119

35

2.124

46

1.441

57

963

 

 

25

3.012

36

2.051

47

1.390

58

927

 

 

26

2.909

37

1.980

48

1.341

59

892

 

 

 

TAFLA IV

Réttindatafla vegna framreiknings í örorku- og makalífeyri. Taflan sýnir rétt til mánaðarlegs lífeyris miðað við hvert 10.000 kr. mánaðarlegt iðgjald sem lagt er til grundvallar framreikningi. 

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

Aldur

Lífeyrir

16

71.454

26

47.277

36

30.599

46

17.786

56

7.589

17

68.513

27

45.358

37

29.178

47

16.658

57

6.686

18

65.710

28

43.505

38

27.792

48

15.556

58

5.802

19

63.041

29

41.714

39

26.438

49

14.479

59

4.933

20

60.493

30

39.981

40

25.116

50

13.426

60

4.078

21

58.056

31

38.302

41

23.824

51

12.398

61

3.238

22

55.723

32

36.673

42

22.561

52

11.393

62

2.410

23

53.485

33

35.091

43

21.327

53

10.410

63

1.595

24

51.335

34

33.554

44

20.120

54

9.449

64

791

25

49.268

35

32.057

45

18.939

55

8.509

 

 

 

TAFLA V

Réttur til jöfnunariðgalds þeirra sem fengið fengið hafa úrskurðað viðmiðunariðgjald. Taflan sýnir rétt til jöfnunariðgjalds sem hlutfall (%) af greiddu iðgjaldi mv. 10% iðgjald eða viðmiðunariðgjaldi hvort heldur sem lægra er.  

Aldur

%

Aldur

%

Aldur

%

Aldur

%

36

-13,3%

44

4,4%

52

25,4%

60

46,6%

37

-11,1%

45

6,8%

53

28,2%

61

48,8%

38

-9,0%

46

9,2%

54

31,0%

62

51,1%

39

-6,8%

47

11,8%

55

33,8%

63

53,3%

40

-4,6%

48

14,4%

56

36,6%

64

55,7%

41

-2,4%

49

17,1%

57

39,2%

65

60,0%

42

-0,2%

50

19,8%

58

41,8%

66

67,1%

43

2,1%

51

22,6%

59

44,2%