Viðauki A

TAFLA I
Skipting á iðgjaldi til uppsöfnunar eftirlaunarétinda annars vegar og tryggingaverndar hins vegar.

TAFLA II
Breyting á réttindasjóði í eftirlaun

TAFLA III
Breyting á réttindasjóði í örorkulífeyri

Tafla IV
Réttindatafla vegna framreiknings í örorku- og makalífeyri.

Tafla V
Réttur til jöfnunariðgalds þeirra sem fengið fengið hafa úrskurðað viðmiðunariðgjald.