Ársskýrslur

Ársfundur sjóðsins er haldinn fyrir lok júní ár hvert. Allir sjóðfélagar eiga rétt til setu á ársfundi með málfrelsi og tillögurétti. Sérstakt fulltrúaráð fer með atkvæðisrétt á ársfundinum. Aðildarfélög sjóðsins kjósa fulltrúa í fulltrúaráðið. Hjá stéttarfélögunum ræðst fjöldi fulltrúa af stærð félags. Hjá launagreiðendum eiga fulltrúar frá 50 stærstu fyrirtækjanna sjálfkrafa rétt á setu í fulltrúaráði, en auk þess hafa Samtök atvinnulífsins rétt til að tilnefna fulltrúa. Fulltrúar sem kjörnir eru af stéttarfélögum og fara með helming atkvæða í fulltrúaráði á móti helmingi atkvæða fulltrúa launagreiðenda. Heimilt er að kalla til aukafunda og gilda um þá fundi sömu reglur.

Hér má finna ársskýrslur sjóðsins undanfarin ár:

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2018

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2017

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2016

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2015

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2014

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2013

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2012

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2011

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2010

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2009

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2008

 

 

Ársskýrsla Stapa lífeyrissjóðs 2007