Fjárfestingarstefna

Eignum sjóðsins er skipt niður í eignaflokka og undirsöfn í hverjum eignaflokki, sem hverju og einu er sett sjálfstæð fjárfestingarstefna með markmiðum um áhættu og ávöxtun. Skilgreind eru vikmörk fyrir virka stöðutöku í hverjum og einum eignaflokki. Vikmörk samkvæmt fjárfestingarstefnu 2023 eru sem hér segir:

Eignaflokkar 

Vægi

30. september 2022

Markmið um vægi

í árslok 2023

Vikmörk
Ríkisskuldabréf 16% 12%

5-30%

Önnur markaðsskuldabréf 20% 22% 5-30%
Veðskuldabréf og fasteignir 7% 8%

0-15%

Innlend hlutabréf 19% 19%

10-25%

Erlend skuldabréf 4% 5%

0-20%

Erlend hlutabréf 26% 29%

10-40%

Sérhæfðar erlendar fjárfestingar 7% 5%

0-15%

Skammtímabréf og innlán 3% 0%

0-20%

Fjárfestingarheimildir Stapa lífeyrissjóða, sem og annarra lífeyrissjóða, er byggð á lögum 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Í lögunum er skýrt tekið fram að stjórn lífeyrissjóðs beri að „móta fjárfestingarstefnu og ávaxta fé sjóðsins með hliðsjón af þeim kjörum sem best eru boðin á hverjum tíma með tilliti til ávöxtunar og áhættu.“

Í samræmi við lögin mótar stjórn Stapa lífeyrissjóðs fjárfestingarstefnu sjóðsins. Fjárfestingarstefnan býr til ramma utan um eignasamsetningu sjóðsins á því ári sem fjárfestingarstefnan tekur til og skilgreinir meðal annars að hve miklu leyti sjóðnum er heimilt að fjárfesta í einstökum eignaflokkum.

Ákvörðun um eignasamsetningu skv. fjárfestingarstefnu er byggð á ítarlegu mati á þeirri þróun sem stjórn sjóðsins telur að komandi ár ber í skauti sér og byggir m.a. á greiningu á efnahagshorfum og ávöxtun eignaflokka sem og þeirri áhættu sem þeir bera með sér.

Framkvæmdastjóra, og í hans umboði fjárfestingaráði, er falið að haga eignastýringu í samræmi við fjárfestingarstefnu á hverjum tíma.

Skýrar reglur gilda um heimildir fjárfestingaráðs og stjórn Stapa lífeyrisjóðs hefur m.a. skilgreint í hvaða tilfellum eigi að afla heimildar framkvæmdastjóra og eftir atvikum stjórnar áður en ráðist er í tilteknar fjárfestingar.

Fjárfestingaráð fundar að jafnaði vikulega og formaður þess ber starfsheitið fjárfestingarstjóri. Útbúin er fundargerð eftir hvern fund sem aðgengileg stjórn sjóðsins á hverjum tíma.

Stjórn sjóðsins fær mánaðarlega upplýsingar um ávöxtun, eignasamsetningu og viðskipti samanborið við áætlun fjárfestingarstefnu og hefur þannig tök á að fylgjast með framvindu fjárfestingarstefnunnar á hverjum tíma.

Fjárfestingarstefna samþykkt af stjórn 24. nóvember 2022