Barnalífeyrir

Barnalífeyrir greiðist til barna látins sjóðfélaga og þeirra sjóðfélaga sem njóta endurhæfingar- og örorkulífeyris.

Barnalífeyrir greiðist til 18 ára aldurs barns. Fósturbörn og stjúpbörn, sem sjóðfélagi hefur framfært að mestu eða öllu leyti eiga sama rétt til barnalífeyris.

Barnalífeyrir er verðtryggður miðað við vísitölu neysluverðs. Barnalífeyrir með barni örorkulífeyrisþega er 5.500 kr. á mánuði og 7.500 kr. á mánuði til barns látins sjóðfélaga miðað við grunnvísitöluna 173,5.

Miðað við júní 2024 eru ofangreindar tölur um barnalífeyri 19.771 kr. með barni örorkulífeyrisþega og 26.961 kr. il barns látins sjóðfélaga. Hafa ber í huga að þessar tölur breytast mánaðarlega.