Sjóðfélagalán

Stapi býður verðtryggð lán gegn veði í fasteign. Í boði eru lán með breytilegum eða föstum vöxtum. Fastir vextir eru 3,3% og breytilegir vextir eru nú 1,75%. Hámarkslánshlutfall er 70% af verðmæti íbúðarhúsnæðis. Meta þarf greiðslugetu og lánshæfi umsækjenda.

Almennar upplýsingar

Samkvæmt lögum um fasteignalán til neytenda skulu lánveitendur tryggja neytendum aðgang að skýrum upplýsingum um lánaframboð.

Reiknivél

Með lánareiknivélinni er hægt að sjá áætlaða greiðslubyrði af lánum og árlega hlutfallstölu kostnaðar miðað við valdar forsendur.

Greiðsluhlé sjóðfélagalána

Stapi kemur til móts við þá sjóðfélaga sem hafa tekið lán hjá sjóðnum og sjá fram á erfiðleika við að standa í skilum vegna útbreiðslu COVID-19.

Lánareglur

Stapi lífeyrissjóður veitir sjóðfélögum sem eiga lánsrétt fasteignaveðlán á grundvelli laga um fasteignalán til neytenda. Lánað er gegn veði í fasteign í eigu umsækjanda/lántaka.