Ávöxtun

Eign er ávöxtuð samkvæmt fjárfestingarstefnu eins og hún er á hverjum tíma. Stefnan er endurskoðuð að jafnaði einu sinni á ári.

Þegar smellt er á heiti safns birtist lykilupplýsingablað.

Nafnávöxtun (31.03.2023)

Deild/Safn Áhætta 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Tryggingadeild 3,25% 6,16% -4,2 18,5% 13,1% 12,9% 4,8%
Séreignardeild              
- Innlána safnið IIIIIII 1,50% 6,61% 2,3 0% 0,1% 3,4% 3,0%
- Varfærna safnið IIIIIII 4,00% 7,53% -8,0 15,0% 12,0% 14,7% 3,1%
- Áræðna safnið IIIIIII 4,34% 8,19% -9,6 19,1% 14,5% 19,1% 2,6%
Tilgreind séreignardeild              
- Varfærna safnið IIIIIII 3,73% 7,49% -7,5 12,9% 12,5% 7,7% x
* Tölur ársins 2023 og 2024 eru birtar án kostnaðar miðað við óendurskoðað uppgjör sjóðsins.
* Birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Eignavísitala tryggingadeildar

Réttindasjóður sjóðfélaga hjá Stapa breytist mánaðarlega með vísitölu í samræmi við ávöxtun eigna sjóðsins. Ávöxtun skilar sér þannig beint í réttindasjóðinn i hverjum mánuði.

Stapi er eini íslenski lífeyirissjóðurinn sem styðst við þetta fyrirkomulag en það var tekið upp í janúar 2016. Hér að neðan má sjá þróun eignavisitölunnar.

 

 
Stapi

 


 

Nafnávöxtun nam 6,2% árið 2023 samanborið við -4,2% nafnávöxtun árið 2022 og raunávöxtun nam -1,7% samanborið við raunávöxtun upp á -12,6% árið 2022. Tölur eru miðaðar við gildandi reikningsskilareglur og eru birtar að frádregnum kostnaði.

 

 
Stapi

 

Ef horft er til lengra tímabils en eins árs, líkt og eðlilegt er í tilviki lífeyrissjóðs, nemur fimm ára raunávöxtun Stapa 3,1%. Horft til tíu ára nemur árleg raunávöxtun 3,6% sem er yfir raunávöxtunarviðmiði lífeyrissjóða en ef horft er enn lengra (tuttugu ár) nemur árleg raunávöxtun 3,1% 

 

 
Stapi