Ávöxtun

Nafnávöxtun árið 2018 nam 4,8% samanborið við 7,0% nafnávöxtun árið 2017 og raunávöxtun nam 1,5% samanborið við neikvæða raunávöxtun upp á 5,2% árið 2017. Tölurnar eru miðaðar við nýjar reikningsskilareglur og eru birtar að frádregnum kostnaði.

 

Ef horft er til lengra tímabils en eins árs, líkt og eðlilegt er í tilviki lífeyrissjóðs, nemur þriggja ára raunávöxtun Stapa 2,2% og raunávöxtun sl. fimm ár er 4,1% sem er yfir 3,5% raunávöxtunarviðmiði lífeyrissjóða. Horft til tíu ára, gætir áhrifa fjármálakreppunnar 2008, nemur árleg raunávöxtun 2,7% en ef horft er enn lengra (tuttugu ár) er raunávöxtun sjóðsins 3,3%.