Ávöxtun

Eign er ávöxtuð samkvæmt fjárfestingarstefnu eins og hún er á hverjum tíma. Stefnan er endurskoðuð að jafnaði einu sinni á ári.

Þegar smellt er á heiti safns birtist lykilupplýsingablað.

Nafnávöxtun (31.10.2022)

Deild/Safn Áhætta Frá áramótum 2021 2020 2019 2018 2017
Tryggingadeild -4,26% 18,5% 13,1% 12,9% 4,8% 7,0%
Séreignardeild            
- Innlána safnið IIIIIII 1,48% 0% 0,1% 3,4% 3,4% 4,2%
- Varfærna safnið IIIIIII -8,04% 15,0% 12,0% 14,7% 3,5% 8,0%
- Áræðna safnið IIIIIII -9,56% 19,1% 14,5% 19,1% 3,0% 7,2%
Tilgreind séreignardeild            
- Varfærna safnið IIIIIII -7,6% 12,9% 12,5% 7,7% x x
* Tölur ársins 2022 eru birtar án kostnaðar miðað við óendurskoðað uppgjör sjóðsins. 
* Birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Eignavísitala tryggingadeildar

Réttindasjóður sjóðfélaga hjá Stapa breytist mánaðarlega með vísitölu í samræmi við ávöxtun eigna sjóðsins. Ávöxtun skilar sér þannig beint í réttindasjóðinn i hverjum mánuði.

Stapi er eini íslenski lífeyirissjóðurinn sem styðst við þetta fyrirkomulag en það var tekið upp í janúar 2016. Hér að neðan má sjá þróun eignavisitölunnar.

 

Stapi

 


 

Nafnávöxtun nam 18,5% árið 2021 samanborið við 13,1% nafnávöxtun árið 2020 og raunávöxtun nam 12,8% samanborið við raunávöxtun upp á 9,2% árið 2020. Tölur eru miðaðar við gildandi reikningsskilareglur og eru birtar að frádregnum kostnaði.

 

Stapi

 

Ef horft er til lengra tímabils en eins árs, líkt og eðlilegt er í tilviki lífeyrissjóðs, nemur fimm ára raunávöxtun Stapa 5,1% sem er yfir 3,5% raunávöxtunarviðmiði lífeyrissjóða. Horft til tíu ára nemur árleg raunávöxtun 4,5% en ef horft er enn lengra (tuttugu ár) er raunávöxtun sjóðsins 3,8%.

 

Stapi