Sjóðfélagar

Sjóðfélagar í tryggingadeild skulu vera allir þeir launamenn sem starfa í starfsgrein þar sem kjarasamningar aðildarfélaga sjóðsins ákvarða lágmarkskjör. Auk þess er þeim launamönnum og sjálfstætt starfandi einstaklingum sem ekki eru bundnir af kjarasamningi til að greiða í ákveðinn sjóð, heimilt að gerast sjóðfélagar.

Lífeyrir

Öllu starfandi fólki er skylt að greiða iðgjöld til lífeyrissjóðs. Með iðgjaldagreiðslum ávinnst mikilvægur réttur til eftirlauna, makalífeyris, barnalífeyris og örorkulífeyris.

Séreign

Séreign er klárlega besta sparnaðarformið sem völ er á þegar spara á aukalega til eftirlaunaáranna.

Tilgreind séreign

Nú geta sjóðfélagar tilkynnt hvort þeir velja að ráðstafa hluta af lágmarksiðgjaldi sínu í tilgreinda séreignardeild sjóðsins. Val um það er undir ákvörðun sjóðfélaga komið.

Umsóknir

Umsóknir Stapa eru aðgengilegar með innskráningu rafrænna skilríkja eða Íslykli.