Vaxtaþróun

Stjórn Stapa tekur ákvörðun um breytingu vaxta. Hægt er að velja á milli fastra eða breytilegra vaxta.

Fastir vextir eru nú 3,50% (breytast næst 1.7.2024 og verða þá 3,70%)

Fastir vextir taka ekki breytingum á lánstíma lánsins.

Breytilegir vextir eru nú 3,40% (breytast næst 1.7.2024 og verða þá 3,70%)

Breytilegir vextir taka breytingum yfir lánstímann.

Við ákvörðun vaxta horfir stjórn einkum til eftirfarandi þátta: Vaxta sem Seðlabanki Íslands ákvarðar og birtir, ávöxtunarkröfu á verðtryggðum og óverðtryggðum ríkisskuldabréfum á markaði, markaðsaðstæðna á hverjum tíma, opinberra álaga, sögulegrar verðbólgu og verðbólguspár, rekstrarkostnaðar lífeyrissjóðsins vegna vinnu við umsýslu lána, álagningar vegna útlánaáhættu og áhættumats Stapa. Allar breytingar á vöxtum eru tilkynntar á heimasíðu sjóðsins a.m.k. 30 dögum áður en þær taka gildi. 

Vextir eru endurskoðaðir að jafnaði fjórum sinnum á ári og gildandi vextir birtir á heimasíðu sjóðsins.

Taflan hér að neðan sýnir vaxtaþróun Stapa lífeyrissjóðs frá árinu 2018.

Dagsetning Verðtryggð, fastir vextir Verðtryggð, breytilegir vextir
01.07.2024 3,70% 3,70%
01.04.2024 3,50% 3,40%
01.01.2024 3,50% 3,40%
03.11.2023 3,50% 2,70%
01.10.2023 2,70% 2,70%
01.07.2023 2,70% 2,40%
01.04.2023 2,70% 2,10%
01.01.2023 2,70% 1,75%
01.10.2022 2,70% 1,75%
01.07.2022 2,70% 1,75%
01.04.2022 3,30% 1,75%
01.01.2022 3,30% 1,75%
01.10.2021 3,30% 1,75%
01.07.2021 3,30% 1,75%
01.04.2021 3,30% 1,75%
01.01.2021 3,30% 1,75%
01.10.2020 3.30% 1.75%
01.07.2020 3,30% 1,75%
01.04.2020 3,30% 1,97%
01.01.2020 3,30% 1,90%
05.12.2019 3,30% 1,73%
01.10.2019 3,60% 1,73%
01.07.2019 3,60% 2,08%
01.04.2019 3,60% 2,42%
01.01.2019 3,60% 2,61%
01.10.2018 3,60% 2,76%
01.07.2018 3,60% 2,77%
01.04.2018 3,60% 2,72%
23.01.2018 3,60% 2,84%

Í almennum upplýsingum um lán og á vef Neytendastofu er hægt að finna upplýsingar og dæmi um áhrif verðlags og breytilegra vaxta á höfuðstól og greiðslubyrði lána.

 

Vaxtaþróun eldri lána sem veitt voru samkvæmt samkomulagi við lánastofnanir.

Dagsetning Verðtryggð
01.01.2009 4,20%
01.11.2007 5,40%
01.07.2007 4,90%
01.06.2006 4,80%
01.09.2004 4,30%
01.12.1993 5,90%